ประตูม้วนบานทึบ

ประตูม้วนบานทึบ Colorful

สีสันสวยงาม เหมาะสำหรับความต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ยังคงมีแสงและลมผ่านได้พอเหมาะเมื่อเจาะช่องลมใบประตูเป็นส่วน ประกอบหลักประตูเหล็กม้วนซึ่งถูกออกแบบมาอย่างเป็นสากล ด้วยวัสดุที่มาตรฐานจากต่างประเทศ ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย ให้ความสวยงามและแข็งแกร่งยากต่อการบุกรุกและการทำลาย