Job

ช่างกลึง/มิลลิ่ง 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน :
-รับชอบดูแล ควบคุม การผลิตงานกลึงไสเจียร แม่พิมพ์โลหะ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ (Requirements) : 
•เพศชายอายุ 18 - 50 ปี ขึ้นไป
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
•กลึง ไส เจียร งานโลหะตามที่กำหนดได้
•ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. รถรับ – ส่ง พนักงาน
4. เบี้ยขยัน
 
หลักฐานการสมัคร ได้แก่
• รูปถ่าย ขนาด 1 “ จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชน(ใช้ตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านทหาร, สด.9  หรือ สด.43  (ถ้ามี)
 
ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด หรือ สนใจโทรสอบถาม
02-897-3333 ฝ่ายบุคคล ได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
Cookies Policy

We use cookies to personalise content and ads, analyse traffic and improve our services.