ประตูม้วนบานทึบ

ใบประตูเหล็กม้วนหลากสี

Slit Type1