ร่วมงานกับเรา

พนักงานคลังสินค้า 2 อัตรา ด่วนมาก

รายละเอียดของงาน :
- รับผิดชอบงานการรับ-จ่าย วัตถุดิบสินค้าในสโตร์ 
- การบันทึกรับ-จ่ายสินค้า
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ (Requirements) : 
•เพศหญิงอายุ 20 ปี ขึ้นไป
•วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
•มีประสบการณ์  2  ปีขึ้นไปในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
•มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
•ทำงานประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 
สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. รถรับ – ส่ง พนักงาน
4. เบี้ยขยัน
 
หลักฐานการสมัคร ได้แก่
• รูปถ่าย ขนาด 1 “ จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชน(ใช้ตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
 
ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด หรือ สนใจโทรสอบถาม.
02-897-3333 ฝ่ายบุคคล ได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.