ร่วมงานกับเรา

พนักงานประสานงานขาย 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน :

-เสนอสินค้า รับคำสั่งซื้อทางหน้าร้านและโทรศัพท์

-นำเสนอสินค้า ประสานงานขาย 

-วางแผนงานขาย

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ (Requirements) : 
•เพศหญิง หรือ ชาย อายุระหว่าง  20  - 30  ปี

•วุฒิการศึกษา  ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา

•สามารใช้พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่องแคล่ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  MS. Office  ได้ดี 

•มีใจรักงานขาย และงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี 

•มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ทำงานประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

•มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. รถรับ – ส่ง พนักงานตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด
4. เบี้ยขยัน
 
หลักฐานการสมัคร ได้แก่
• รูปถ่าย ขนาด 1 “ จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชน(ใช้ตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านทหาร, สด.9  หรือ สด.43  (ถ้ามี)
 
ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด หรือ สนใจโทรสอบถาม
02-897-3333 ฝ่ายบุคคล ได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.