ร่วมงานกับเรา

พนักงานตรวจเช็คสินค้าจัดส่ง 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน :
- ตรวจเช็คและขึ้นสินค้าสินค้าตามเอกสารเพื่อขึ้นสินค้าให้ลูกค้า
- ประสานงานด้านสินค้ากับทางแผนกขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ (Requirements) : 
•เพศหญิง หรือ ชาย อายุระหว่าง  22  - 30  ปี
•วุฒิการศึกษา  ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
•มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ทำงานประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
•มีประสบการณ์ใน ตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. รถรับ – ส่ง พนักงาน
4. เบี้ยขยัน
 
หลักฐานการสมัคร ได้แก่
• รูปถ่าย ขนาด 1 “ จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชน(ใช้ตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านทหาร, สด.9  หรือ สด.43  (ถ้ามี)
 
ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด หรือ สนใจโทรสอบถาม
02-897-3333 ฝ่ายบุคคล ได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.